Regional coordinators


Chennai

Dr. K.Vivekanandha Subramanianathan

Dr. Vinayak Senthil

Coimbatore

Dr. P. Sundarraj

Dr.S. Saradha

Trichy

Prof. Karunaharan

Dr. D. Kaarthesan

Salem

Dr. G. Sivalingam

Dr. Sundaramoorthy

Erode

Dr. Viswanathan

Dr. Kanagachalakumar

Tirupur

Dr. S. Ganesan

Dr. Henri Prabhakaran

Nagercoil

Dr. Sunil Jayaharan

Dr. Ajin Manovah

Dindigul

Dr. T. Raja Shanmugam

Dr. V. Thirulogachandran

Pondicherry

Dr. S. Sevel

Dr. R. Kannan

Thanjavur

Dr. N. Manivannan

Dr. J. Balamurugan

Tirunelveli

Dr. S.S.Sundaram

Dr. Alex Arthur Edwards

Kanyakumari

Dr. B.Azhakesan

Dr. Selwyn J.Kumar